slide sim 03

رئيس اللجنة العلمية: د.حسين دحو

أعضاء اللجنة العلمية: 

أ.د فوضيل دحوـ أ.د صالح خنورـ  أ.د هاجر مدقن ـ د. أحلام بن الشيخ ـ د.هنية عريف ـ د.دليلة عبادي ـ  د. إسماعيل سيبوكر ـ د. عبدالعزيز بوصبعي ـ د. ثريا دريد

كتاب الملتقى

واجهة الكتاب الاول

 

book cover

                             

الكتاب الثالث